Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 Oktober 2019

Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 oktober 2019 21.00 uur

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

AGENDA


1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vergadering van vorig jaar. ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat))
4. Jaarverslag secretaris ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat)
5. Financieel Verslag van de Penningmeester
6. Toelichting kascontrole ( Ton van Eijsden & Ernst Vlasblom)
6 Jaarverslagen commissies (sponsor en jeugd)
7 Uitreikingen onderscheidingen
8 Bestuursverkiezing

 • Aftredend: Leo Teunissen voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Jan Wagemakers penningmeester (herkiesbaar)
 • Aftredend: John van Slooten secretaris ( herkiesbaar)

Overige bestuursleden:

 • Aftredend: Leon Steenbakker Technische zaken selectie (herkiesbaar)
 • Aftredend: Robin Hendriks Voorzitter Jeugdcommissie ( herkiesbaar)
 • Aftredend: Sonja Cadier Kantinezaken (herkiesbaar)
 • Aftredend: Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen (herkiesbaar)

Aanvullende leden:

 • Aftredend: Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken (herkiesbaar)

11 Rondvraag
12 Sluiting


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering
aanmelden bij het
secretariaat.

Dagelijks bestuur:

 • LJ Teunissen voorzitter
 • Jan Wagemakers penningmeester
 • John van Slooten secretariaat (wedstijdsecretariaat) + website


Overige bestuursleden:

 • Leon Steenbakker Technische zaken selectie
 • Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen Voetbal
 • Vacant Algemene zaken
 • Vacant Wedstrijd secretariaat Senioren ( Op dit moment waargenomen door John van Slooten)
 • Robin Hendriks Voorzitter Jeugdbestuur

Aanvullende leden:

 • Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter
 • Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken
 • Cees Bakker opvang lagere elftallen/scheidsrechters zondag
 • Ernst Vlasblom Kascontrole ( Met Ton van Eijsden)
 • Jan van der Vliet (ondersteuning Secretariaat)

Nemens Bestuur


John van Slooten

webmaster@scemma.nl

06-51399817

Laatste nieuws

In Memoriam

17-09-2019

Ons heeft het droeve bericht bereikt van het overlijden op 11 september 2019 van Nel van Assendelft de echtgenote van ons lid Hayke Schaefer... Lees meer

Alweer een nieuw sportjaar

17-09-2019

Beste Leden, Het seizoen is wederom begonnen. Ons 1e elftal heeft de beker er weer opzitten (helaas met wisselend succes) en heeft in de vo... Lees meer

Inloop uurtje dinsdagavond 18.30 -19.00 uur

17-09-2019

Vanavond is er weer het inloopuurtje van18.30 uur tot 19.00 uur voorafgaand aan de bestuursvergadering. Wat te melden, idee of klacht kom d... Lees meer

Jeugd weer in de groei bij SC Emma

16-09-2019

Gelukkig kunnen we weer melden dat de jeugd weer in de groei is bij SC Emma, de nieuwe competitie gaan we komend seizoen in met 5 jeugdelfta... Lees meer

Agenda

17-09-2019

Wim Dalmee @ Emma

18-10-2019

Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 Oktober 2019

Avant Webdiensten