Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 Oktober 2019

Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 oktober 2019 21.00 uur

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

AGENDA


1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vergadering van vorig jaar. ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat))
4. Jaarverslag secretaris ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat)
5. Financieel Verslag van de Penningmeester
6. Toelichting kascontrole ( Ton van Eijsden & Ernst Vlasblom)
6 Jaarverslagen commissies (sponsor en jeugd)
7 Uitreikingen onderscheidingen
8 Bestuursverkiezing

 • Aftredend: Leo Teunissen voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Jan Wagemakers penningmeester (herkiesbaar)
 • Aftredend: John van Slooten secretaris ( herkiesbaar)

Overige bestuursleden:

 • Aftredend: Leon Steenbakker Technische zaken selectie (herkiesbaar)
 • Aftredend: Robin Hendriks Voorzitter Jeugdcommissie ( niet herkiesbaar)
 • Aftredend: Sonja Cadier Kantinezaken (herkiesbaar ????)
 • Aftredend: Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen (herkiesbaar)

Aanvullende leden:

 • Aftredend: Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken (herkiesbaar)

11 Rondvraag
12 Sluiting


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering
aanmelden bij het
secretariaat.

Dagelijks bestuur:

 • LJ Teunissen voorzitter
 • Jan Wagemakers penningmeester
 • John van Slooten secretariaat (wedstijdsecretariaat) + website


Overige bestuursleden:

 • Leon Steenbakker Technische zaken selectie
 • Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen Voetbal
 • Vacant Algemene zaken
 • Vacant Wedstrijd secretariaat Senioren ( Op dit moment waargenomen door John van Slooten)
 • Robin Hendriks Voorzitter Jeugdbestuur

Aanvullende leden:

 • Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter
 • Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken
 • Cees Bakker opvang lagere elftallen/scheidsrechters zondag
 • Ernst Vlasblom Kascontrole ( Met Ton van Eijsden)
 • Jan van der Vliet (ondersteuning Secretariaat)

Nemens Bestuur


John van Slooten

webmaster@scemma.nl

06-51399817

Laatste nieuws

VTC Kerstbomen 2019

14-11-2019

Ook dit jaar gaan onze leden en supporters natuurlijk hun kerstboom weer halen bij onze sponsor John Brand van het VTC. ... Lees meer

Ongeïnspireerd SC Emma verliest terecht in Tilburg

11-11-2019

SC Emma had zondag weinig te vertellen in Tilburg uit tegen medekoploper Gudok en werd met een terechte 3-1 nederlaag terug naar Dordrecht g... Lees meer