Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 Oktober 2019

Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 oktober 2019 21.00 uur

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

AGENDA


1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vergadering van vorig jaar. ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat))
4. Jaarverslag secretaris ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat)
5. Financieel Verslag van de Penningmeester
6. Toelichting kascontrole ( Ton van Eijsden & Ernst Vlasblom)
6 Jaarverslagen commissies (sponsor en jeugd)
7 Uitreikingen onderscheidingen
8 Bestuursverkiezing

 • Aftredend: Leo Teunissen voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Jan Wagemakers penningmeester (herkiesbaar)
 • Aftredend: John van Slooten secretaris ( herkiesbaar)

Overige bestuursleden:

 • Aftredend: Leon Steenbakker Technische zaken selectie (herkiesbaar)
 • Aftredend: Robin Hendriks Voorzitter Jeugdcommissie ( niet herkiesbaar)
 • Aftredend: Sonja Cadier Kantinezaken (herkiesbaar ????)
 • Aftredend: Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen (herkiesbaar)

Aanvullende leden:

 • Aftredend: Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken (herkiesbaar)

11 Rondvraag
12 Sluiting


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering
aanmelden bij het
secretariaat.

Dagelijks bestuur:

 • LJ Teunissen voorzitter
 • Jan Wagemakers penningmeester
 • John van Slooten secretariaat (wedstijdsecretariaat) + website


Overige bestuursleden:

 • Leon Steenbakker Technische zaken selectie
 • Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen Voetbal
 • Vacant Algemene zaken
 • Vacant Wedstrijd secretariaat Senioren ( Op dit moment waargenomen door John van Slooten)
 • Robin Hendriks Voorzitter Jeugdbestuur

Aanvullende leden:

 • Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter
 • Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken
 • Cees Bakker opvang lagere elftallen/scheidsrechters zondag
 • Ernst Vlasblom Kascontrole ( Met Ton van Eijsden)
 • Jan van der Vliet (ondersteuning Secretariaat)

Nemens Bestuur


John van Slooten

webmaster@scemma.nl

06-51399817

Laatste nieuws

3 kersverse vaders nieuw zaterdag team verrast door teamgenoten

02-07-2020

Gisteren heeft het nieuwe zaterdag team voor volgend seizoen 3 spelers die in het Corona tijdperk vader zijn geworden een mooi cadeau gescho... Lees meer

Kleedkamers en douches weer in gebruik vanaf 2 juli.

02-07-2020

Er zijn echter een paar spelregels; houd 1.5 meter afstand in de kleedkamer en dit geldt ook voor het douchen er zijn hiervoor 4 kleedkamers... Lees meer

Mooi materiaalhok in de plaats van het rokershok

29-06-2020

Sinds kort is het voormalig rokershok ingericht als materiaal hok. Jan van der Laan en Dirk Stam hebben hiervoor met natuurlijk de hulp van... Lees meer

Kantine SC Emma vrijdagavond 3 juli weer voor iedereen geopend maar let op !!

28-06-2020

Kantine SC Emma vrijdagavond 3 juli weer voor iedereen geopend maar let op !! Het kabinet heeft woensdag tijdens het kabinetsberaad beslote... Lees meer