Sportclub Emma
Gemeentelijk Sportpark Reeweg
Halmaheiraplein 8
3312 GH Dordrecht
T: 078-6148188
E: info@scemma.nlAlgemene leden Vergadering Vrijdag 2 November 21.00 uur

Algemene leden Vergadering Vrijdag 2 November 21.00 uur

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

Agenda Bestuursvergadering 2 November 2018.

1 Opening vergadering door de voorzitter


2 Ingekomen stukken/mededeling


3 Notulen van de Algemene ledenvergadering 2017, deze notulen zijn binnenkort beschikbaar in de bestuurskamer of bij het secretariaat


4 Jaarverslag secretaris dit verslag is eveneens binnenkort verkrijgbaar in de bestuurskamer of bij het secretariaat.


5 Financieel verslag penningmeester


6 Jaarverslagen commissies


7 Uitreikingen onderscheidingen


8 Verkiezing commissies


9 Bestuursverkiezing, eventuele kandidaten voor een aanvullende of assisterende
bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij het secretariaat( secretaris@scemma.nl):

In 2017 is het huidige bestuur in zijn geheel herkozen. Het huidige bestuur kan dus nog even vooruit, zou je denken. Toch houden we in November weer bestuursverkiezingen. Hoe zit dat?

Door elk jaar bestuursverkiezingen te houden, blijft er elke keer een deel van het bestuur zitten en is overlap tussen nieuwe en zittende bestuursleden gegarandeerd. Dat zorgt voor continuïteit. Ook willen we graag de leden elk jaar de kans geven zich aan te sluiten bij het bestuur.

Leden die willen toetreden tot het bestuur kunnen zich verkiesbaar stellen. Je kunt je kandidaat stellen door te mailen naar bestuur@scemma.nl uiterlijk 2 November 13:00 uur.


Uittredend en herkiesbaar: LJ Teunissen Voorzitter
                                           John van Slooten Secretaris

                                           Jan Wagemakers

11 Rondvraag


12 Sluiting


Namens het bestuur


John van Slooten,
secretaris 06-51399817

Terug naar vorige pagina

WORD SPONSOR

Wilt u onze sponsor worden? Graag! Laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen. Klik hier voor meer informatie.