Sportclub Emma
Gemeentelijk Sportpark Reeweg
Halmaheiraplein 8
3312 GH Dordrecht
T: 078-6148188
E: info@scemma.nlLidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot 30 juni van ieder jaar. Dus thans tot 30 juni 2018. De contributie is dan ook altijd verschuldigd tot deze datum, ook bij tussentijdse opzegging. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per email.


ledenadministratie@scemma.nl

Met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, d.w.z. dat de opzegging voor 31 mei 2018 bij voornoemd adres emailadres moet zijn.


Contributie

 

De contributie dient aan het begin van iedere maand te worden overgemaakt op gironummer  NL94INGB0000510391 ten name van de penningmeester s.c. Emma te Dordrecht. Bij een contributieachterstand heeft het bestuur het recht het desbetreffende lid uit te sluiten van alle activiteiten binnen de Sportclub. Voor automatische betaling kunt u contact opnemen met het bestuur.


 

De contributie bedraagt per maand

 

Senioren      € 19,00
Rustende leden      € 5,75
Junioren      € 9,50
Pupillen      € 8,00
Kabouters      € 5,00
Donateurs      € 3,50

INSCHRIJFGELD IS € 15,00

Bij betaling met acceptgirokaart wordt de contributie verhoogd met € 1,15 Administratie kosten.
Voor vragen over het lidmaatschap en de contributie kunt u ook mailen naar:

ledenadministratie@scemma.nl

 

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden om lid te worden bij onze vereniging.
Als u zich aanmeld en het formulier is verstuurd dan krijgt u binnen 5 dagen bericht van ons.
Het is dus niet zo dat u na het versturen direct al lid bent, in sommige elftallen is er namelijk dit seizoen geen plek meer.

De webmaster

Familienaam *  
Voornamen *  
Roepnaam *  
Man of vrouw *   Man / Vrouw
Geboortedatum *  
Nationaliteit *  
 
Adres *  
Postcode *  
Woonplaats *  
Vaste telefoonnr *  
Mobiele telefoonnr  
E-mailadres *  
 
Soort Lidmaatschap  
Bent u eerder lid geweest bij een andere voetbalclub?  Ja / Nee
Zo ja bij elke club?  
KNVB NUMMER  
Wanneer heeft u daar voor het laatst gespeeld?  
Heeft u daar nog contributie verplichtingen?  Ja / Nee
Gaat akkoord met het inleveren van een kopie van ID ?  Ja / Nee
 
Overige informatie  
 
Validatie: *
 


SC Emma bedankt u voor het invullen van dit inschrijfformulier
Er zal binnen 5 dagen contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak.
Heeft u na 5 dagen nog niets vernomen verzoeken wij u te bellen met 06-51399817 Indien het formulier niet naar behoren werkt neem dan contact op met de webmaster webmaster@scemma.nl