Sportclub Emma
Gemeentelijk Sportpark Reeweg
Halmaheiraplein 8
3312 GH Dordrecht
T: 078-6148188
E: info@scemma.nlAlgemene Ledenvergadering Vrijdag 13 Oktober 2017

AANVANG 21.00 UUR


Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

AGENDA


1. Opening vergadering door de voorzitter


2. Ingekomen stukken/mededelingen


3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vergadering van vorig jaar. ( Verkrijgbaar vanaf 22-9 in bestuurskamer en secretariaat))


4. Jaarverslag secretaris ( Verkrijgbaar vanaf 22-9  in bestuurskamer en secretariaat)


5. Financieel Verslag van de Penningmeester


6 Jaarverslagen commissies


7 Uitreikingen onderscheidingen


8 Verkiezing commissies


9 Bestuursverkiezing


Aftredend: Leo Teunissen voorzitter (herkiesbaar)
Aftredend: Arie van Eijsden penningmeester ( aftredend niet herkiesbaar) Jan Wagemakers heeft zich beschikbaar gesteld als penningmeester en is verkiesbaar.
Aftredend: John van Slooten secretaris ( herkiesbaar)


Overige bestuursleden:
Aftredend: Leon Steenbakker Technische zaken selectie (herkiesbaar)
Aftredend: Dick van der Veken Jeugdcommissie (niet herkiesbaar)
Aftredend: Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen ( Zondag) (herkiesbaar)

Aftredend: Cor Rietdijk Kantine zaken (herkiesbaar)

Aanvullende leden:
Aftredend: Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter (herkiesbaar)
Aftredend: Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken (herkiesbaar)


10 Rondvraag


11 Sluiting


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering
aanmelden bij het secretariaat.

Dagelijks bestuur:
LJ Teunissen voorzitter
Vacant penningmeester ( Jan Wagemakers heeft zich beschikbaar gesteld en is verkiesbaar)
John van Slooten secretariaat (wedstijdsecretariaat) + website

Overige bestuursleden:
Leon Steenbakker Technische zaken selectie
Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen ( Zondag)
Vacant Algemene zaken
Vacant Wedstrijd secretariaat Senioren ( Op dit moment waargenomen door J van Slooten)

Aanvullende leden:
Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter
Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken

Namens het bestuur

Afzeggingen gaarne schriftelijk of per mail  aan de secretaris van de vereniging (secretaris@scemma.nl)


Graag tot 13 Oktober.

Namens het bestuur van SC Emma.

John van Slooten, secretaris.

webmaster@scemma.nl 


 Terug naar vorige pagina