Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 5 November 2021 21.00 uur

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

AGENDA
1. Opening vergadering door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken/mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vergadering van 2019. ( Binnenkort verkrijgbaar via secretariaat).
4. Jaarverslag secretaris ( Binnenkort verkrijgbaar via secretariaat).
5. Financieel Verslag van de Penningmeester.
6. Toelichting kascontrole ( Ernst Vlasblom).
7. Jaarverslagen commissies (sponsor en jeugd).
8. Uitreikingen onderscheidingen jubilarissen.
9. Dagelijks Bestuurverkiezing.

 • Aftredend: Leo Teunissen voorzitter (herkiesbaar).
 • Aftredend: Jan Wagemakers penningmeester (herkiesbaar).
 • Aftredend: John van Slooten secretaris ( herkiesbaar).

11. Rondvraag.

12. Sluiting.


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen

voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat .

Dagelijks bestuur:

 • LJ Teunissen voorzitter.
 • Jan Wagemakers penningmeester.
 • John van Slooten secretariaat (wedstrijdsecretariaat) + webmaster.


Overige bestuursleden:

 • Leon Steenbakker Algemene zaken.
 • Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen voetbal.
 • Vacant Wedstrijd secretariaat Senioren ( Op dit moment waargenomen door John van Slooten).
 • Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter.
 • Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken.
 • Cees Bakker opvang lagere elftallen/scheidsrechters zaterdag en zondag.
 • Ernst Vlasblom Kascontrole ( Met Ton van Eijsden).
 • Jan van der Vliet ( ondersteuning Secretariaat).
 • Ger Miener (contributie zaken).
 • Otto de Bruijn (Technische zaken zondag selectie tesamen met Cees Bakker).

Namens het bestuur,


John van Slooten

webmaster@scemma.nl

06-51399817

Laatste nieuws

Trainingen jeugdelftallen

27-11-2021

Zoals tijdens de persconferentie van gisteren 26-11 is aangegeven mag er niet meer na 17.00 uur getraind worden. Eerder trainen bijvoorbeel... Lees meer

SC Emma ziet Charlois SV toch nog langszij komen (2-2)

26-11-2021

Emma bleek het verlies in derby tegen Dubbeldam van afgelopen zondag keurig te hebben verwerkt. Uit bij Charlois SV in Rotterdam-Zuid leek ... Lees meer

Kantine vrijdagavond 26-11 gesloten

24-11-2021

Kantine is vrijdagavond 26-11-2021 gesloten De verscherpingen van de maatregelen betekenen onder andere, dat er de komende 3 weken, in iede... Lees meer

Een geweldig resultaat voor SC Emma bij de spaaractie van Plus supermarkten

24-11-2021

Afgelopen weken is er door vele Emma leden flink gekrast om punten binnen te halen bij de Plus actie. Het resultaat mag er zijn en wij als ... Lees meer