Algemene Ledenvergadering SC Emma Vrijdag 18 oktober 2019 21.00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 18 OKTOBER 2019

AANVANG 21.00 UUR

Het bestuur nodigt hierbij alle leden vanaf 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden in de kantine op het Sportpark. Aanvang van de vergadering 21.00 uur.

AGENDA


1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vergadering van vorig jaar. ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat))
4. Jaarverslag secretaris ( Binnenkort verkrijgbaar in bestuurskamer en via secretariaat)
5. Financieel Verslag van de Penningmeester
6. Toelichting kascontrole ( Ernst Vlasblom)
6 Jaarverslagen commissies (sponsor en jeugd)
7 Uitreikingen onderscheidingen
8 Bestuursverkiezing

 • Aftredend: Leo Teunissen voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Jan Wagemakers penningmeester (herkiesbaar)
 • Aftredend: John van Slooten secretaris ( herkiesbaar)

Overige bestuursleden:

 • Aftredend: Leon Steenbakker Technische zaken selectie (herkiesbaar)
 • Aftredend: Robin Hendriks Voorzitter Jeugdcommissie ( niet herkiesbaar)
 • Aftredend: Sonja Cadier Kantinezaken (herkiesbaar ????)
 • Aftredend: Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen Voetbal (herkiesbaar)
 • Aftredend: Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter (herkiesbaar)
 • Aftredend: Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken (herkiesbaar)
 • Aftredend: Ger Miener contributie zaken (herkiesbaar)

11 Rondvraag
12 Sluiting


Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 dagen

voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat

Dagelijks bestuur:

 • LJ Teunissen voorzitter
 • Jan Wagemakers penningmeester
 • John van Slooten secretariaat (wedstrijdsecretariaat) + website


Overige bestuursleden:

 • Leon Steenbakker Technische zaken selectie
 • Anne van Slooten Vertegenwoordigster Vrouwen
 • Vacant Algemene zaken
 • Vacant Wedstrijd secretariaat Senioren ( Op dit moment waargenomen door John van Slooten)
 • Robin Hendriks Voorzitter Jeugdbestuur

Aanvullende leden:

 • Gerrit van der Mijle ondersteunend adviseur voorzitter
 • Ton van Eijsden ondersteuning Algemene zaken
 • Cees Bakker opvang lagere elftallen/scheidsrechters zondag
 • Ernst Vlasblom Kascontrole ( Met Ton van Eijsden)
 • Jan van der Vliet ( ondersteuning Secretariaat)
 • Ger Miener (contributie zaken)
 • Cees Bakker ( zondag thuis aanwezig voor lagere elftallen die thuis spelen)

Namens het bestuur


John van Slooten

webmaster@scemma.nl

0651399817

Deel dit met je vrienden!