Algemene Leden Vergadering SC Emma

De corona crisis beperkt ons in fysieke ontmoetingen, de algemene vergadering die gepland stond op voor woensdag 18 november 2020 kan niet op normale wijze doorgaan.

Het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan.

Er is veel mogelijk, zeker nu de tijdelijke Corona spoedwet is goedgekeurd.

We zouden mogen kiezen voor een algemene vergadering via de elektronische weg. Ook is er de mogelijkheid om de Algemene Vergadering uit te stellen met een maximaal termijn van 4 maanden na de datum waarop deze volgens de statuten of de wet gehouden zou moeten worden.

Veiligheidshalve lijkt het verstandig indien er geen dringende / belangrijke beslissende bestuurszaken op de agenda staan de algemene vergadering uit te stellen.

Omdat wij, SC Emma digitaal nog niet zo heel goed zijn ingesteld en onze oudere betrokken leden met alle respect weinig tot niet digitaal onderlegd zijn vraagt het bestuur de leden toe te stemmen de Algemene Vergadering te verplaatsen naar 6 Januari 2021.

Indien er bezwaar is tegen het verzetten van de vergadering vragen we u dit via de mail, met toelichting toe te sturen naar bestuur@scemma.nl

Namens SC Emma Bestuur

John van Slooten

Deel dit met je vrienden!