Belangrijke informatie Sport en Corona - versoepelingen voor buitensporten bij sportaanbieders

Het buitensporten bij sportscholen (en vergelijkbare sportaanbieders als Karate, Boksscholen, Crossfit, etc.) blijft vragen op roepen. De Veiligheidsregio heeft daarom een memo opgesteld (zie bijlage) waarin zij uitleg geven over de huidige maatregelen en uitvoering hiervan binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid per 3 maart 2021.

Gezien bovenstaande is 21 december 2020 besloten om coulant te zijn als het gaat om het aanbieden van sportactiviteiten en ondersteunend daaraan het plaatsen van 1 tent op het eigen terrein van een sportschool mogelijk te maken. Omdat er vragen/onduidelijkheden bleven bestaan over wat wel en niet mag is dit op 1 maart 2021 nogmaals besproken. Onderstaande is besloten (in de lijn met buitensportaccommodaties):

 • Op 1,5 meter afstand mogen meerdere tweetallen en een instructeur sporten op de parkeerplaats bij de binnensportaccommodatie.
 • De instructeur mag ‘hoppen’ tussen de verschillende tweetallen.
 • Dit mag eventueel onder een tent. Deze tent moet elke dag worden afgebroken. Er is 1 tent per locatie toegestaan. Het moet gaan om tent in beperkte omvang. Grotere tenten die een nacht of langer blijven staan zijn om twee redenen niet wenselijk. Ten eerste omdat daarmee structureel en op grotere schaal activiteiten doorgaan. Insteek van de huidige regels is juist om het aantal samenkomsten en reisbewegingen te beperken. Ten tweede zijn de grotere afsluitbare tenten die een nacht blijven staan in juridisch opzicht aan te merken als binnenruimte en die ruimtes zijn gesloten. Die sluiting geldt ook overdag ook al worden dan de zijdes open gezet.
 • Sporten die normaal gesproken in een binnensportaccommodatie plaatsvinden, zoals volleybal etc., mogen plaatsvinden op een buitensportaccommodatie. Dit natuurlijk wel na toestemming van de betreffende eigenaar. Wel gelden hier de ministeriële regels.
 • Een Bhv-cursus mag niet op een sportaccommodatie worden gehouden.
 • Groepslessen blijven verboden.

Regels voor het sporten buiten

 • Per 3 maart mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband sporten, zonder dat ze anderhalve meter afstand hoeven te houden. De competitie ligt stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan.

Vanaf 27 jaar:

 • de tweetallen trainen apart van elkaar en voeren dus niet dezelfde oefeningen uit. (anders spreken we van een groepsles);
 • de instructeur mag ‘hoppen’ tussen de verschillende groepjes.
 • de tweetallen zijn goed herkenbaar, bijvoorbeeld door gebruik van hesjes of omdat het veld duidelijk is afgebakend, zoals op de tennisbaan;
 • het sportmoment buiten een sportaccommodatie mag niet met meerdere mensen van te voren afgesproken;
 • zij mogen nooit met elkaar mengen.

In de bijlage leest u de volledige memo die is opgesteld door de Veiligheidsregio ZHZ.

Deel dit met je vrienden!