Corona protocol SC Emma (versie 14-9-2020)

Nieuwe coronamaatregelen van kracht

Op maandag 28 september heeft de overheid nieuwe maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus bekend gemaakt. Enkele van deze maatregelen hebben direct effect op onze voetbalclub. Op basis van de informatie die wij nu hebben kunnen we stellen dat de volgende regels vanaf dinsdag 29 september gelden voor een periode van 3 weken:

  • De kantine is gesloten.
  • SC Emma op het Sportpark is alleen toegankelijk voor spelers, staf en bestuur.
  • Trainingen en wedstrijden gaan gewoon door.
  • De kleedlokalen en douches kunnen gebruikt blijven worden.
  • Uitteams worden verzocht aangekleed naar SC Emma te komen en thuis te douchen.

In afwachting van eventuele verdere informatie en/of maatregelen vanuit de KNVB is dit de situatie waarin wij ons nu bevinden. We blijven de berichtgeving van de overheid en de KNVB in de gaten houden en informeren jullie zo snel mogelijk via website en sociale media indien er verdere informatie beschikbaar is.

Bestuur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouders die rijden naar uitwedstrijden vallen onder teambegeleiding en mogen blijven kijken

Met de genomen maatregelen van het kabinet nemen ook de vragen toe. Het kabinet heeft bepaald dat er geen supporters meer worden toegelaten bij amateurwedstrijden. Veel ouders vragen zich af wat zij moeten doen als zij hun kind rijden naar een uitwedstrijd.

▼ Advertentie door Refinery89

Op de website van de rijksoverheid valt te lezen:

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Het is alleen niet de bedoeling dat iedereen apart rijdt om zo langs de lijn te mogen staan. Vraag ook altijd de regels bij de sportclub zelf na.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basisregels veiligheid en hygiëne
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis, ga niet naar de sportaccommodatie en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;

Specifieke aandachtspunten/maatregelen/acties
1. De meest belangrijke maatregelen (de basisregels) zijn zichtbaar en worden opgehangen bij de ingang van de sportlocatie.
2. SC Emma zorgt dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten.
3. Alle kleedkamers en douches zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.
4. De wedstrijdschema’s worden afgestemd op het aantal wedstrijden en trainingen. Wedstrijden en tijdstippen worden zoveel mogelijk verspreid, zodat er meer ruimte beschikbaar is.
5. Wedstrijden zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
6.Tijdens wedstrijden en trainingen zijn er geen contact beperkingen voor spelers en geldt de afstandsbeperking van 1,5 meter niet.
7. Kantine en buitenterrassen is open. Op buitenterras gelden dezelfde regels als in de kantine.
8. Daarnaast vindt gezondheidscheck plaats bij kantine- of terrasbezoek en is het verplicht voor bezoekers om zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Een lijst met pen wordt bij ingang van kantine en/of terras gelegd, waarbij bezoekers zich moeten registreren (tenminste datum en tijdstip bezoek, voor en achternaam en telefoonnummer). Op deze lijst staat ook dat bezoekers de basis gezondheids-en hygiëne regels naleven en verklaren geen Coronaklachten te hebben. De aanwezigheidslijsten worden aan het eind van de dag geordend en in de bestuurskamer bewaard.
9.Voor buiten (bij trainingen en wedstrijden) gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers (zonder reservering, zonder gezondheidscheck. Voor de staanplaatsen rondom het hoofdveld dient de afstandsnorm ook gehouden te worden.
10. Indien op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers worden verwacht, is het verplicht voor toeschouwers om zich vooraf te melden (vooraf reserveren).
11. Het aantal maximale toeschouwers is exclusief bestuursleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters).
12. SC Emma zorgt voor heldere routering op het sportpark (aanrijdroute, veldindeling, kantine, terras, toiletten, tribune enz.) én in de kantine.
13. SC Emma zorgt voor voldoende hygiëne maatregelen. Gel/zeep/papieren handdoekjes zijn in voldoende mate aanwezig en worden regelmatig ververst/schoon gemaakt.
14. SC Emma berekent de maximale aantallen personen die passen per ruimte zoals de kleedkamers, de bestuurskamer zodat de 1,5 meter afstand gerespecteerd kan worden.
15. Na afloop van een wedstrijd kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
16. Trainers/leiders van SC Emma bewaken ook de hygiëne maatregelen voor hun teams. Ook zorgen zij voor hygiëne van sportmaterialen en reinigen deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
17. Bij thuiswedstrijden van 1e team wordt een beperkt aantal gasten (trainers/leiders/bestuurders) ontvangen in de bestuurskamer (waarbij de maximale aantallen per ruimte bepalend zijn). De gastvereniging wordt hier vooraf over geïnformeerd.
18. Bestuur van SC Emma zorgt voor communicatie van de regels met beheerders, kantine medewerkers, overige vrijwilligers, trainers, leiders, leden en ouders.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoekers registratie Sportclub Emma

Wij verzoeken bezoekers aan het sportpark Reeweg bij SC Emma zich te laten registreren in verband met de coronamaatregelen. Hiermee is inzicht in wie er zijn geweest, mocht een bron- en contactonderzoek door GGD Dordrecht in het kader van COVID-19 noodzakelijk zijn. Dit dient elke keer bij een nieuw bezoek aan het Sportpark te gebeuren.

Dit kan doormiddel van het scannen een QR code welke op het sportpark in de kantine bij SC Emma hangt. De QR code opent een link naar een digitaal formulier wat je op je telefoon kunt invullen. We verzoeken bezoekers vooraf een QR code scanner te installeren op hun telefoon. Indien nodig kun je aan de bar een papieren exemplaar invullen.

Tevens kan de bezoeker zich registreren via een link, klik op onderstaande Corona afbeelding om je online te registereren.

Aangezien registratie voor bezoek aan een horecagelegenheid gewenst is en onze sportkantine ook onder die regeling valt, ondervangen wij hiermee die maatregel. Onze sportkantine met terras ligt aan het hoofdveld. Elke keer dat je het sportpark bezoekt vragen we je het formulier in te vullen. Als je het formulier verzend wordt de datum en tijdstip op de achtergrond bij het formulier vastgelegd. We gebruiken de gegevens uit het registratie formulier allen ten behoeve van een bron- en contactonderzoek door GGD Dordrecht in het kader van COVID-19.

Verder verzoeken wij bezoekers zich te houden aan de 1,5 meter en uiteraard thuis te blijven bij klachten. Houd je aan het geldende protocol. Dank voor ieder zijn of haar medewerking.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dit graag.

John van Slooten

Tel 06-51399817

bestuur@scemma.nl

Namens SC Emma bestuur

Deel dit met je vrienden!