In Memoriam

Ons heeft het droeve bericht bereikt van het overlijden op 11 september 2019 van Nel van Assendelft de echtgenote van ons lid Hayke Schaefer.

Hayke zijn echtgenote Nel is na een lang ziekbed op 54-jarige leeftijd overleden. Ons medeleven gaat uit naar Hayke en zijn kinderen/kleinkinderen en verdere familie en vrienden.

Sportclub Emma wenst hen heel veel sterkte met de verwerking van dit enorme verlies.

Bestuur SC Emma

Deel dit met je vrienden!