Informatie over het verbod van het gebruik gemeentelijke sportvelden

In de landelijk geldende noodverordening staat in artikel 2.2 lid b dat zowel sportkantines als sportvelden gesloten dienen te zijn, bovendien is het niet toegestaan in groepsverband samen te zijn met meer dan 3 personen.

Hoewel alle verenigingen in Dordrecht direct hun verantwoordelijkheid hebben genomen, kantines hebben gesloten en leden hebben geinformeerd over het tijdelijk staken van activiteiten, blijkt dat er nog altijd veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke sportvelden. Inmiddels heeft de Gemeente helaas ook moeten constateren dat hekken – welke door medewerkers van de afdeling Sportaccommodaties zijn afgesloten teneinde de maatregelen uit de noodverordening te kunnen waarborgen – door derden worden geopend om toegang te krijgen tot de sportvelden.

Hierbij dan ook het verzoek aan onze leden eventuele in bezit zijnde sleutels van omliggende hekwerken niet te gebruiken om zichzelf of anderen toegang tot de velden te verschaffen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Bestuur

Deel dit met je vrienden!