Update: RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VELD 2 EN 3

Er mag absolutt niet worden getraind op veld 2 en 3, dit is ten strenste verboden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOLANG HET KUNSTGRASVELD NOG NIET AANGELEGD IS GELDEN DE VOLGENDE REGELS BIJ WEDSTRIJDEN:

DE VELDEN MOGEN VIA HET OUDE HOOFDVELD, ZOLANG ER NOG NIET BEGONNEN IS MET DE AANLEG VAN HET KUNSTGRASVELD BETREDEN WORDEN.

DE SPELERS EN STAFLEDEN MOGEN TIJDENS WEDSTRIJDEN ALLEEN AAN DE RECHTERKANT VAN HET VELD BIJ DE DUGOUTS PLAATS

NEMEN. ALLE TOESCHOUWERS VAN SC EMMA EN DE TEGENSTANDER MOETEN ACHTER DE AFRASTERING PLAATSNEMEN EN NIET ERGENS ANDERS, DIT IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

DE SPELREGELS NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD ZIJN ALS VOLGT: . DE TEAMS VAN SC EMMA RUIMEN ALLES WAT OP HET VELD STAAT EN GEBRUIKT IS VOOR DE WEDSTRIJD OP, ZOALS HOEKVLAGGEN EN ZETTEN DE DOELNETTEN WEER OMHOOG.

MOCHTEN ZICH SITUATIES VOOR DOEN DIE NIET NAGEVOLGD WORDEN DAN BESLIST HET BESTUUR WAT TE DOEN.

Als iedereen zich netjes aan de regels houd dan is er niets aan de hand.

Deel dit met je vrienden!