Van de voorzitter

Teken van leven.

Beste Leden,

Het is alweer 7 maanden geleden dat ondergetekende plots in de ziekenboeg belandde. Na een geslaagde operatie heb ik toch wel 6 maanden revalidatie nodig gehad om weer een beetje bij de tijd te zijn. (nu hoor ik flink wat mensen denken: die voorzitter is nog nooit bij de tijd geweest….dat neem ik maar voor lief) Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar, het verenigingsleven ligt zo goed als stil als gevolg van de Corona pandemie. Van overheidswege worden op dit ogenblik alle verenigingsactiviteiten aan banden gelegd, hoe graag we ook anders zouden willen. Een bittere noodzaak om de besmettingen tegen te gaan, mijn advies in deze: hou het 2 maanden vol en dan kunnen we weer een wat normaler leven leiden. Gelukkig is de tendens binnen ons cluppie dat er begrip is voor de situatie (contributie), immers alle vaste lasten gaan gewoon door zonder opbrengsten van onze kantine (en geloof me dat was aardig wat op jaarbasis). Achter de schermen wordt er nog wel wat inspanningen gevraagd, de aanleg van ons schitterende kunstgrasveld, de begeleiding ervan en natuurlijk het onderhoud aan ons clubgebouw. Gelukkig zijn er nog onze “oudjes” die iedere week ervoor zorgen dat alles er goed blijft uitzien. Ook de ketting op onze kantine doet menig wenkbrauw fronsen, hoe durft Cor dit nu te doen? Er kan niets genuttigd worden, er kan niet gedart en gebiljart worden kortom alles is uit den boze. Nu zijn er altijd van die figuren die Cor of zelfs het ‘klote’ bestuur hier de schuld van geven doch wij houden ons alleen aan de verplichtingen die de regering ons voorschrijft, niet meer niet minder. Een boete van € 4.000 minimaal is wat ons ten deel zal vallen bij controle op handhaving ervan. Het is dus niet ons aller Cor doch wij en met name ondergetekende die het beleid vaststellen. Voor klachten hebben wij immers een inloop halfuur voor de vergaderingen, al is zelfs vergaderen uit den boze. Dus mocht een onverlaat het in zijn botte hoofd halen om Cor daarvoor aan te spreken dan moeten jullie bij ons zijn. Maar ja iemand confronteren face too face is voor sommigen not done uit vrees dat men verbaal wordt ondergesneeuwd vermoed ik?

Communicatie het is een hot-item tegenwoordig. Bij miscommunicatie of verkeerd begrijpen wordt een strot doorgesneden, verschrikkelijk. Ook ik doe wel een wat spottende opmerkingen naar een ander maar niet met die intentie om iemand te kwetsen. De vrijheid van meningsuiting is een gemeen goed, kijk naar de zinloze discussie over zwarte piet. Je mening geven mag maar om op elk slakje zout te leggen gaat me te ver. Vaak hebben mensen een ongezouten mening voortvloeiend uit persoonlijke opvoeding of zoals ik vermoed: uit verveling, mijn advies in deze is: bezint eer ge begint. Dit heeft niets met racisme te maken of met slavernij, immers om JP Koen te veroordelen op zijn slavenhandel ruim 200 jaar terug is belachelijk, tijden veranderen ook in Nederland. We zitten hier met ruim 17 miljoen mensen, allemaal gelijk. Misschien gelooft er iemand in Allah, de ander gelooft in God of is zelfs ongelovig je mening geven mag, hou je alleen aan de waarden en normen die hier gelden. Als ik besluit om mensen uit te nodigen maar dat ze wel hun schoenen uit moeten doen, heb jij je maar te houden aan de gedragsregels die bij mij gelden. Zo gaat dat ook op binnen Emma of zelfs binnen Nederland. Je mag gebruik maken van alle faciliteiten die er gelden als de regels hanteren maar heilig is. Het mag niet zo zijn dat- al dan niet door angst of intimidatie- iemand tegen de regels in gaat. We hebben een fijne club, een prima land en we kunnen het allemaal goed hebben, let niet teveel op een ander en laat mensen in hun waarde. Dat lijkt mij niet teveel gevraagd want anders moet die dissonant zijn heil maar elders zoeken. In mijn ogen wordt dat te weinig uitgesproken, blijf baas in eigen keuken dat is mijn devies. Sorry dat dit stukje ietwat serieuzer is dan normaal, ik moet er ook weer inkomen denk ik. In ieder geval wil ik een ieder bedanken voor hun medeleven de afgelopen 6 maanden, maar ook de gemeente Dordrecht en niet in het minste geval: Marco Stam en ons aller Leon Steenbakker voor het kordate optreden inzake realisering van het kunstgrasveld het afgelopen halfjaar

Ook het overgebleven bestuur wil ik persoonlijk bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden. (zelfs John en Anne van Slooten zijn minder op vakantie geweest) Ik hoop nog menig jaar jullie voorzitter te zijn al ben ik niet bevreesd dat vervanging dan wel waarnemen geen probleem is. Wel vraag ik om wat jong bloed voor het bestuur, dus als je zin en tijd hebt kom ons versterken. Nu hebben we onze commissie-kamer al moeten veranderen in een RPR. Voor mensen die niet weten wat dat is: een Rollator Parkeer Ruimte. Mensen ik hoop dat de sportieve draad binnenkort weer wordt opgepakt, want daarvoor zijn we er bij Emma. Afgelopen week hebben we groen licht gekregen voor de aanleg van een Jeu de Boules baan zodat we weer een stapje dichterbij zijn bij een Omni vereniging.

Tot gauw hoop ik.

Met sportieve groeten,

Jullie voorzitter Leo Teunissen.

Deel dit met je vrienden!